C#

C# Metot Overloading

Yazar - UĞUR

Overloading (Aşırı yükleme)

Metodun aşırı yüklenmesi, aynı isme sahip birden fazla metodun, farklı parametrelere sahip olmasıdır.

void Print(int a)
{
 Console.WriteLine("Value: "+a);
}

+ Operatörü değerleri birleştirmek için kullanılır. Bu durumda, a değeri “Değer:” metnine eklenir.

Bu yöntem sadece bir integer argüman kabul eder.
Overloading, bu metodu double gibi başka türler için kullanılabilir hale getirecektir:

void Print(double a)
{
 Console.WriteLine("Value: "+a);
}

Şimdi, aynı Print metodu hem integer değerler hemde double değerler için çalışacaktır.

Overloading metotlarda, metotların tanımları, parametrelerinin türleri ve/veya sayısı birbirinden farklı olmalıdır.
Overloading Metotlar olduğunda, çağrılan metot argümanlara dayanmaktadır. Bir inger argümanı, bir integer parametresini kabul eden metot uygulamasını çağıracaktır. Bir double argüman, bir double parametre kabul eden bir metot çağırır. Birden fazla bağımsız değişken, aynı sayıda bağımsız değişkeni kabul eden metot çağırır.

static void Print(int a) {
 Console.WriteLine("Value: " + a);
}
static void Print(double a) {
 Console.WriteLine("Value: " + a);
}
static void Print(string label, double a) {
 Console.WriteLine(label + a);
}

static void Main(string[] args) {
 Print(11);
 Print(4.13);
 Print("Average: ", 7.57);
}
Dönüş tipine göre değişen metot tanımlamalarını aşırı yükleyemezsiniz.
Aşağıdaki bildirim bir hata ile sonuçlanır.
int PrintName (int a) {}
float PrintName (int b) {}
çift PrintName (int c) {}

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.