C#

C# (Arrays) Dizileri Döngülerle Kullanma

Yazar - UĞUR

Arrays & Loops

Döngüler kullanılarak kolayca diziler oluşturulabilir.
Örneğin, 10 tamsayıdan oluşan bir dizi bildirebilir ve her öğeye aşağıdaki döngüyle eşit bir değer atayabilirsiniz:

int[ ] a = new int[10];
for (int k = 0; k < 10; k++) {
 a[k] = k*2;
}

Dizinin değerlerini okumak için de döngüleri kullanabiliriz.
Örneğin, yeni oluşturduğumuz dizinin içeriğini görüntüleyebiliriz:

for (int k = 0; k < 10; k++) {
 Console.WriteLine(a[k]);
}

Bu, dizinin elemanlarının değerlerini görüntüler.

k değişkeni  dizinin her bir öğesine erişmek için kullanılır.
Dizideki son dizin 9’dur, for döngüsü k < 10

The foreach Loop

Foreach döngüsü, dizi öğelerine erişmenin daha kısa ve kolay bir yolunu sunar.
Öğelere erişmek için önceki örneği bir foreach döngüsü kullanılarak yazılabiliriz:

foreach (int k in a) {
 Console.WriteLine(k);
}

Foreach döngüsü a dizisi boyunca yinelenir ve döngüde her iterasyonda geçerli öğenin değerini k değişkenine atar. Böylece, birinci iterasyonda, k = a [0], ikincisinde, k = a [1] vb.

Foreach döngüsündeki değişkenin veri türü, dizi öğelerinin türüne uymalıdır.
Genellikle değişken türü olarak, var ifadesi kullanılır: foreach (var k in a). Derleyici, var için uygun türü belirler.

Aşağıdaki kod, bir dizinin tüm öğelerinin toplamını hesaplamak için bir foreach döngüsü kullanır:

int[ ] arr = {11, 35, 62, 555, 989};
int sum = 0; 

foreach (int x in arr) {
 sum += x;
}

Console.WriteLine(sum);
//Outputs 1652

Örnekte, elemanların toplamını tutacak bir sum değişkeni ve bir arr dizisi oluşturduk.
Ardından, foreach döngüsünü kullanarak dizinin her bir öğesini yineleyerek karşılık gelen öğenin değerini sum değişkenine ekledik.

Array sınıfı, önümüzdeki derslerde ele alınacak bazı yararlı yöntemler sunmaktadır.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.