C#

C# Constructors

Yazar - UĞUR

Constructor, bir sınıftan yeni bir nesne oluşturulduğunda çalıştırılan özel bir üye metodudur.
Constructors, sınıfıyla aynı adı taşır, public olup hiçbir dönüş türüne sahip değildir.
Örneğin:

class Person
{
 private int age;
 public Person()
 {
 Console.WriteLine("Hi there");
 }
}

Şimdi, Person türü bir nesnenin oluşturulması ile Constructor otomatik olarak çağrılır.

Bu bazı durumlarda yararlı olabilir. Örneğin, BankAccount türünde bir nesne oluştururken, sahibine bir e-posta bildirimi gönderebilirsiniz.
Aynı işlevselliği bir public metod kullanarak elde edebilirsiniz. Constructor avantajı otomatik olarak çağrılmasıdır.

 

Constructor, belirli üye değişkenlerin başlangıç değerlerini ayarlamak için çok yararlıdır.
Varsayılan Constructor‘ın parametresi yoktur. Bununla birlikte, gerektiğinde, bir Constructor‘a parametreler eklenebilir. Bu, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, bir nesne oluşturulduğunda nesneye başlangıç değeri atamanızı mümkün kılar:

class Person
{
 private int age;
 private string name;
 public Person(string nm)
 {
 name = nm;
 }
 public string getName()
 {
 return name;
 }
}
static void Main(string[] args)
 {
 Person p = new Person("David");
 Console.WriteLine(p.getName());
}
//Outputs "David"

Şimdi, nesne oluşturulduğunda name değişkenine atanacak bir parametre iletebiliriz.

Constructorlar, farklı sayıda parametre kullanarak oluşturulan bir metot gibi overloading edilebilir.

What is the output of this code?
class Car
{
 public Car()
 { Console.WriteLine(1); }

 public Car(string name)
 { Console.WriteLine(name); }
}


static void Main(string[] args)
{
 Car c = new Car("BMW");
}

Örnekte parametre alan ve parametre almayan iki constructor tanımlandı. Sınıftan nesne oluştururken string tipinde ifade gönderdiğimiz için parametre bekleyen constructor çalışacaktır.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.