C#

C# Koşul İfadeleri – if else Statement

Yazar - UĞUR

if İbaresi

if yapısı bir koşul dopru olduğunda kod bloğunu yürüten koşullu bir ifadedir.

if (condition)
{
// Execute this code when condition is true
}

Verilen koşul true yada false (doğru/yanlı) olarak bir boolean değer dördürür. Eğer dönene değer true ise kod bloğu çalışır, değilse çalışmaz.

Örnek;

 int x = 8;
 int y = 3;
 
 if (x > y)
 { 
 Console.WriteLine("x büyüktür y den");
 }

Örnekte x in y den büyük mü diye soruduk. Büyük olduğundan bize evet büyük yani true değeri döndü ve kod bloğu çalıştı ve ekrana x büyükyür y den diye yazdırdı.

Not: Eğer tek satırlık bir kod yazdırlacaksa süslü parantezler olmadanda kodumuzu yazabiliriz. Aşağıdaki gibi;

if (x > y)
Console.WriteLine("x is greater than y");

else İbaresi

İsteğe bağlı olarak ekeleyebiliceğimiz bir başka deyimde else ibaresidir. Koşul yanlış olduğunda başka bir kod bloğunun çalışmasını istediğimizde bu yapıyı kullanırız.

if (condition) 
{
 //statements
}
else 
{
 //statements
}

Örenek;

int not= 85;

if (not < 50) 
{
 Console.WriteLine("Hata.");
}
else 
{
 Console.WriteLine("Geçtiniz.");
}

// Outputs "Geçtiniz."

İç İçe Geçmiş if Deyimleri

Bu kullanımda if bloğu içerisinde başka bir if kullanabilir ve istersek yine else ibaresinide kullabiliriz.

Örnek;

int not = 100;

if (not>= 50) {
 Console.WriteLine("Geçtiniz.");
  if (not == 100) {
 Console.WriteLine("Harika!");
 }
}
else {
 Console.WriteLine("Geçemediniz.");
}

/*Outputs
Geçtiniz.
Harika!
*/

if else iç içe kullanmak için bir limit yoktur.

Örnek2;

int age = 17;
if (age > 14) {
 if(age > 18) {
 Console.WriteLine("Yetişkin");
 }
 else {
 Console.WriteLine("genç");
 }
}
else {
 if (age > 0) {
 Console.WriteLine("çocuk");
 }
 else {
 Console.WriteLine("Bir yanlışlık var");
 }
}
//Outputs "genç"

if-else if İfadesi

Son olarak if else if kullanımı kaldı. Bu yapıda bir koşul doğru değilse bir başka koşula bakıyoruz vs. vs. . Yani birden fazla eylem arasında karar veriyoruz.

Örnek;

int x = 33;

if (x == 8) {
 Console.WriteLine("x eşittir 8");
}
else if (x == 18) {
 Console.WriteLine("x eşittir 18");
}
else if (x == 33) {
 Console.WriteLine("x eşittir 33");
}
else {
 Console.WriteLine("Eşleşme bulunamadı");
}
//Outputs "x eşittir 33"

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.