C#

C# Multidimensional Arrays (Çok Boyutlu Diziler)

Yazar - UĞUR

Bir dizinin birden çok boyutu olabilir. Çok boyutlu bir diziler aşağıdaki gibi tanımlanır:

type[, , … ,] arrayName = new type[size1, size2, …, sizeN];

Örneğin, iki boyutlu bir 3×4 integer dizisini tanımlayalım:

int[ , ] x = new int[3,4];

Bu diziyi 3 sıra ve 4 sütundan oluşan bir tablo olarak görselleştirirsek:

Çok boyutlu dizileri, tek boyutlu dizilerle aynı şekilde başlatabiliriz.
Örneğin:

int[ , ] someNums = { {2, 3}, {5, 6}, {4, 6} };

Bu, üç sıra ve iki sütun içeren bir dizi oluşturacaktır. İç içe küme parantezleri her bir satırın değerlerini tanımlamak için kullanılır.
Dizinin bir öğesine erişmek için her iki dizini de sağlayın. Örneğin, someNums [2, 0], üçüncü satırın ilk sütununa eriştiği için 4 değerini döndürür.
Dizi değerlerini tablo şeklinde gösterecek bir program oluşturalım.

for (int k = 0; k < 3; k++) {
 for (int j = 0; j < 2; j++) {
 Console.Write(someNums[k, j]+" ");
 }
 Console.WriteLine();
}

İki iç içe döngü kullandık, biri sıralar arasında, diğeri de sütunlar arasında yineleme yaptırdık.
Console.WriteLine (); deyimi, bir satır basıldıktan sonra çıktıyı yeni bir satıra taşır.

Diziler herhangi bir boyutta olabilir, ancak üç boyuttan daha büyük dizilerin yönetilmesi daha zordur.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.