C#

C# Atama ve Artış Operatörleri

Yazar - UĞUR

Atama Operatörleri 

Eşittir (=) operatörü atama işlemleri için kuallanılır. Opratörün sağındaki değeri solundaki değişkene atar.
Aynı zamanda  bir deyim içinde bir operasyon ve bir atama gerçekleştiren bileşik atama operatörleri sağlar.

int x = 53;
x += 3; //  x = x + 3 ile aynı anlama gelir | x'e 3 ekleyip x değişkenine atar.
x -= 5; //  x = x - 5 ile aynı anlama gelir | x'den 5 çıkarıp x değikenine atar.
x *= 8; //  x = x * 8
x /= 5; // x = x / 5
x %= 2; // x = x % 2

Artım/Artış Operatörleri(Increment Operator)

++ operatörü : integer bir değeri bir artırmak için kullanılır. Çok sık kullanılan bir opreatördür.

x++; //equivalent to x = x + 1

Örnek:

int x = 10;
x++;
Console.WriteLine(x);

//Outputs 11

Prefix & Postfix Formları

Artım operatörleri iki şekilde kullanılır, prefix ve postfix (Önek ve Sonek).

++x; //prefix
x++; //postfix

Prefix : Önde değeri arttırır sonra değişkeni ele alır.
Postfix : Önce değişkeni ele alır sonra arttırma işlemini yapar

Prefix Örnek;

int x = 3;
int y = ++x;
// x is 4, y is 4

Postfix Örnek;

int x = 3;
int y = x++;
// x is 4, y is 3

Eksiltme Operatörü (Decrement Operator)

Eksiltme operatörü (–) ++ ile aynı şekilde çalışırfaka buke değeri bir eksiltir.

--x; // prefix
x--; // postfix

1 Yorum

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.