C#

C# Collections

Yazar - UĞUR

Collections (Koleksiyonlar)

.NET Framework, verileri depolamak ve işlemek için kullanışlı genel toplama sınıfları(generic collection classes) sağlar.
Bu sınıflar System.Collections.Generic ad alanında(namespace) bulunur.
List sık kullanılan koleksiyon sınıflarından biridir:

List<string> colors = new List<string>();
colors.Add("Red");
colors.Add("Green");
colors.Add("Pink");
colors.Add("Blue");

foreach (var color in colors) {
 Console.WriteLine(color);
}
/*Outputs
Red
Green
Pink
Blue
*/

String depolayan ve foreach döngüsü kullanılarak yinelenen bir List tanımladık.
List sınıfı, bir takım kullanışlı metotlar içerir:
Add, List’e bir öğe ekler.
Clear, List’deki tüm öğeleri kaldırır.
Contains, belirtilen öğenin List’te bulunup bulunmadığını belirler.
Count, List’deki öğe sayısını döndürür.
Insert, belirtilen dizinde bir öğe ekler.
Reverse, List’deki öğelerin sırasını ters çevirir.

Öyleyse diziler(array) yerine List‘leri neden kullanmalıyım?
Çünkü, dizilerden farklı olarak, bir koleksiyonda birlikte çalıştığınız nesnelerin grubu büyüyebilir ve dinamik olarak daralabilir.

Sık kullanılan generic koleksiyon türleri şunları içerir:
Dictionary<TKey, TValue>, anahtara göre organize edilen anahtar / değer çiftlerinin bir koleksiyonunu temsil eder.
List<T>, dizin tarafından erişilebilen nesnelerin bir listesini gösterir. Listeleri aramak, sıralamak ve değiştirmek için metotlar sunar.
Queue<T> , nesnelerin ilk giren ilk çıkar (FIFO) koleksiyonunu temsil eder.
Stack <T> nesnelerin son giren ilk çıkar (LIFO) koleksiyonunu temsil eder.

Depolamanız gereken veriler ve ihtiyacınız olan işlemleri temel alarak collection class türünü seçin.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.