C#

C# Conditional Operator ? :

Yazar - UĞUR

? : Operator

int age = 42;
string msg;
if(age >= 18)
 msg = "Hoşgeldiniz";
else
 msg = "Üzgünüm";

Console.WriteLine(msg);

Yukarıdaki kod yaş değişkeninin değerini denetler ve ekrana karşılık gelen iletiyi görüntüler.
Bu aşağıdaki biçimde ?: Operatörünü kullanarak daha zarif ve daha kısa bir şekilde yapılabilir:

Exp1 ? Exp2 : Exp3;

?: operatörü şu şekilde çalışır: Exp1 değerlendirilir. Doğruysa, Exp2 değerlendirilir ve tüm ifadenin değeri olur. Exp1 yanlış ise, Exp3 değerlendirilir ve değeri ifade değerini alır.
Yani, yukarıdaki örnek aşağıdaki gibi yazılabilir:

int age = 42;
string msg;
msg = (age >= 18) ? "Welcome" : "Sorry";
Console.WriteLine(msg);

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.