C#

C# Enums

Yazar - UĞUR

Enum anahtar sözcüğü bir numaralandırma bildirmek için kullanılır: numaralandırıcı listesi adı verilen bir dizi sabitten oluşan bir tür.
Enum sabitler sıralayıcısı olarak bilinir.
Varsayılan olarak, ilk numaralayıcı 0 değerine sahiptir ve her ardışık numaralandırıcının değeri 1 artırılır.
Örneğin, aşağıdaki numaralandırma, Sun 0, Mon 1, Tue 2 ve benzeri:

enum Days {Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat};

Kendi değerlerinizi de atayabilirsiniz:

enum Days {Sun, Mon, Tue=4, Wed, Thu, Fri, Sat};

Yukarıdaki örnekte numaralandırma 0’dan başlayacak ve Mon 1, Tue 4, Wed 5 ve benzeri olacaktır. Bir Enum‘daki bir sonraki öğenin değeri, bir önceki değerin bir fazlasıdır.
Değerlerin virgülle ayrıldığına dikkat edin.
Nokta sözdizimi ile Enum‘daki değerleri görebilirsiniz.
Enum değerlerini int değişkenlerine atamak için türünü parantez içinde belirtmeniz gerekir:

enum Days { Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat }; 

static void Main(string[] args) {
 int x = (int)Days.Tue;
 Console.WriteLine(x);
 //Outputs 2
}

Temel olarak, Enumlar sabit bir kümenin üyelerini temsil eden değişkenleri tanımlar.
Enum‘un kullandığı bazı örneklerde ay adları, haftanın günleri, bir güvertedeki kartlar vb. Yer alır.
C # ‘da enum, sınıf(class) ve struct içinde veya dışında bildirilebilir.

Enumlar genellikle switch ifadelerinde kullanılır.
Örneğin:

enum TrafficLights { Green, Red, Yellow };

static void Main(string[] args) {
 TrafficLights x = TrafficLights.Red;
 switch (x) {
 case TrafficLights.Green:
 Console.WriteLine("Go!");
 break;
 case TrafficLights.Red:
 Console.WriteLine("Stop!");
 break;
 case TrafficLights.Yellow:
 Console.WriteLine("Caution!");
 break;
 }
 //Outputs "Stop!"
}

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.