C#

C# Mantıksal Operatörler

Yazar - UĞUR

Mantıksal operatörler, birden çok ifadeyi sınamak ve doğru (true) veya yanlış (false) değer döndürmek için kullanılır.

OperatörOperatör AdıKullanımı
&&AND (ve)x&&y
||OR (veya)x||y
!NOT (değil)!x

AND (&&) Operatörü

ve operatörü (&&) sağındaki ve solundaki ifadelerin her ikisininde doğru olması durumunda doğru (true) değeri döndürür. Eğer her iki tarafındaki ifade yanlış ya da ifadelerden bir tanesi yanlış ise yanlış (false) değerini döndürür.

int age = 42;
double money = 540;
if(age > 20 && money > 200) {
 Console.WriteLine("Hoşgeldiniz");
}

Örnekte age 20 den büyükse ve money 200 den büyükse ekrana Hoşgeldiniz yazdırılacak.

 

ikiden fazla ifade karşılaştırılabilir.

int age = 42;
int grade = 75;
if(age > 16 && age < 80 && grade > 50) 
 Console.WriteLine("Hey there");

Yalnızca koşulların tümü doğru ise kod çalışacaktır.

 OR (||) Operatorü

Operatörün her iki tarafındaki ifadelerden bir tanesi doğru ise true değerini döndürür. Eğer her iki ifade de yanlış olursa false değerini döndürür.

Örnek;

int age = 18;
int score = 85;
if (age > 20 || score > 50) {
 Console.WriteLine("Welcome");
}

NOT (!) Operatörü

NOT (!) operatörü, mantıksal durumunu tersine çevirerek yalnızca tek bir işlenen ile çalışır. Böylece, bir koşul doğruysa, NOT operatörü onu yanlış yapar ve tam tersi olur.

int age = 8;
if ( !(age >= 16) ) {
 Console.Write("Your age is less than 16");
}

// Outputs "Your age is less than 16"

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.