C#

C# Metot Optional & Named Arguments

Yazar - UĞUR

Optional Arguments (İsteğe Bağlı)

Bir metot tanımlanırken, opsiyonel parametreler için varsayılan bir değer belirtebilirsiniz. Opsiyonel parametrelerin, gerekli parametrelerden sonra tanımlanması gerektiğini unutmayın. Metot çağrıldığında karşılık gelen bağımsız değişkenler eksikse, yöntem varsayılan değerleri kullanır.
Bunu yapmak için, bu örnekte gösterildiği gibi, metot tanımındaki parametrelere değerler atayın.

static int Pow(int x, int y=2)
{
 int result = 1;
 for (int i = 0; i < y; i++)
 {
 result *= x;
 }
 
 return result;
}

Örnekteki Pow metodu, y parametresine varsayılan olarak 2 değerini atar. Metodu y parametresinin değerini göndermeden çağırırsak, varsayılan değer kullanılır.

static void Main(string[] args)
{
 Console.WriteLine(Pow(6));
 //Outputs 36

 Console.WriteLine(Pow(3, 4));
 //Outputs 81
}

Gördüğünüz gibi, varsayılan parametre değerleri, aynı metodu, her parametre için bağımsız değişken gerektirmeden farklı durumlarda çağırmak için kullanılabilir.
Unutmayın, varsayılan değerlere sahip parametreler metodu oluştururken parametre listesinin sonunda  tanımlanmalıdır.

Named Arguments (Adlandırılmış)

Adlandırılmış argümanlar, bir metot çağrısında parametrelerin sırasını hatırlama ihtiyacı duymadan sizi serbest bırakır. Her bağımsız değişken, eşleşen parametre adı ile belirtilebilir.
Örneğin, aşağıdaki metot bir dikdörtgenin alanını yüksekliğini ve genişliğini ele alarak hesaplar:

static int Area(int h, int w)
{
 return h * w;
}

metodu çağırırken, bağımsız değişkenleri istediğiniz herhangi bir sırada tanımlamak için parametre adlarını kullanabilirsiniz:

static void Main(string[] args)
{
 int res = Area(w: 5, h: 8);
 Console.WriteLine(res);
 //Outputs 40
}

Not: Adlandırılmış bağımsız değişkenler, parametrenin adı ve ardından iki nokta üst üste işaretin ve değeri yazılarak kullanır.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.