C#

C# Working with Files (Dosyalarla Çalışma)

Yazar - UĞUR

Writing to Files (Dosya Yazma)

System.IO ad alanlarında (namespace) dosyalarla birlikte çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılan, dosya oluşturma ve silme, bir dosyadan okuma veya yazma, bir dosyayı kapatma gibi pek çok sınıf vardır.
File sınıfı bunlardan biridir. Örneğin:

string str = "Some text";
File.WriteAllText("test.txt", str);

WriteAllText () metodu belirtilen yolu içeren bir dosya oluşturur ve içeriği ona yazar. Dosya zaten varsa, üszerine yazılır.
Yukarıdaki kod bir test.txt dosyası oluşturur ve str değişkeninin içeriğini buna yazar.

File sınıfını kullanmak için System.IO ad alanını(namespace) kullanmanız gerekir: using System.IO;

Reading from Files (Dosya Okuma)

File sınıfının ReadAllText metodunu kullanarak bir dosyanın içeriğini okuyabilirsiniz:

string txt = File.ReadAllText("test.txt");
Console.WriteLine(txt);

Bu, test.txt dosyasının içeriğini ekrana yazdırır.
Aşağıdaki metotlar File sınıfında bulunmaktadır:
AppendAllText() – dosyanın sonuna metin ekler.
Create() – belirtilen konumda bir dosya oluşturur.
Delete() – belirtilen dosyayı siler.
Exists() – belirtilen dosyanın var olup olmadığını belirler.
Copy() – bir dosyayı yeni bir konuma kopyalar.
Move() – belirtilen bir dosyayı yeni bir konuma taşır

İşlem gerçekleştirildikten sonra tüm metotlar dosyayı otomatik olarak kapatır.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.