PHP

C#

C#

C# Collections

Collections (Koleksiyonlar) .NET Framework, verileri depolamak ve işlemek için kullanışlı...

C#

C# Enums

Enum anahtar sözcüğü bir numaralandırma bildirmek için kullanılır: numaralandırıcı...

C#

C# Structs

Struct(Yapı), genellikle bir dikdörtgenin koordinatları veya bir envanterdeki bir öğenin...

Android