Category Archives: PHP

PHP string fonksiyonları

strlen() — strig ifadenin uzunluğunu döndürür strstr() — İlk alt stringi bulur strpos() — Bir alt stringin ilkinin konumunu bulur ucwords() — String ifadede ki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar ucfirst() — String ifadenin ilk karakterini büyük harfe çevirir strtolower() — String ifadenin harflerini küçük harfe çevirir strtoupper() – String ifadenin harflerini büyük…

Read More

PHP Dizi Fonksiyonları

PHP’de dizilerle çok sık çalışırız. Diziler üzerinde işlem yapmamızı kolaylaştıran birçok tanımlı fonksiyon vardır. Bunlardan bazılarını bu yazıda bulabilirsiniz. explode() — string bir ifadeyi ayraca göre bölüp bir dizi(array) haline getirir. implode() — Dizi elemanlarını birleştirip bir string elde eder. count() — Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür. is_array() — Değişkenin…

Read More

PHP Bilinmesi Gereken Fonksiyonlar

print_r() — Bir değişkenin okunabilecek gösterimini ekrana basar var_dump() — Bir değişkenle ilgili bilgiyi dökümler.Bu fonksiyon bir değişkenin türü ve değeri dahil değişkenle ilgili bilgileri gösterir(print_r ile farkı budur). var_export(); — Bir değişkenin çözümlenebilir string gösterimini döndürür veya çıktılar. var_export() işlevi belirtilen değişken hakkında yapı bilgisi döndürür. Dönen gösterimin geçerli bir PHP kodu olması dışında…

Read More

PHP Değişken etki alanı

Bir değişkenin etki alanı içinde tanımlandığı bağlamdır. Hemen her PHP değişkeninin sadece tek bir etki alanı vardır. Bu tek etki alanı betiğe include ve require ile dahil edilen dosyalara da uzanır. Örneğin: Örnekte $a değişkeni inc.php değişkeni içerisinde geçerli olur. Yani inc.php içerisinde echo $a; gibi bir kodumuz var ise 53 değerini ekrana yazdıracaktır. Fakat sayfada…

Read More

Üreteç Fonksiyon (yield)

Üreteç fonksiyonu, normal bir fonksiyon gibi görünür fakat üreteç fonksiyon tek bir değer döndürmek yerine ihtiyaç duyulduğu kadar çok değer üretir (yield).Üreteç fonksiyonunun kalbi yield sözcüğüdür. En basit halinde, bir yield deyimi çoğunlukla bir return deyimi gibi görünür. fonksiyonun çalışmasını durdurmak ve değer döndürmek yerine, yield, üreteç fonksiyon üzerindeki kod döngüsüne bir değer verir ve…

Read More

PHP Fonksiyonlar (Functions)

PHP’nin asıl gücü fonksiyonlardan gelir; 1000’den fazla yerleşik fonksiyona sahiptir. Yerleşik PHP fonksiyonlarının yanı sıra kendi işlevlerimizi de oluşturabiliriz. Bu yazıda kendi fonksiyonlarımızı nasıl oluşturabileceğimizi ele alacağız. Fonksiyon bir programda tekrar tekrar kullanabileceğimiz kodlar bloğudur. Fonksiyonlar çağrıldıklarında çalışırlar. Fonksiyon isimleri bir harf yada alt çizgi (_) ile başlayabilir. Sayı ile başlayamaz. Fonksiyonları isimlendirirken ne yaptığını…

Read More

PHP Döngüler (Loops)

Döngüler kısaca anlatmak gerekirse bir kod bloğunu belirli bir sayıda çalıştırmaya yarar. for Döngüsü for loop, komut dosyasının kaç kez çalıştırılacağını önceden bildiğimiz durumlarda kullanırız. Aşağıdaki örnek sayıları 0’dan 10’a kadar ekrana yazdırır. Alternatif Kullanım : foreach Döngüsü Foreach döngüsü yalnızca dizilerde çalışır ve bir dizideki her anahtar / değer çifti boyunca döngü yapmak için…

Read More

PHP Diziler (Arrays)

Array tek bir değişkende birden çok değer depolamaya yarar. Bir dizi, tek bir değişken altında birçok değeri tutabilir ve bir indeks numarasına bakarak değerlere erişebilirsiniz. Dizi oluşturmak için array(); fonksiyonunu kullanırız. Üç tür dizi vardır. Dizinli diziler (indexed arrays) – Saysal index değerine sahip dizilerdir. İlişkisel diziler (Associative arrays) – İsimlendirilmiş anahtar (key) değerlere sahip…

Read More

PHP Koşullu İfadeler (Conditional Statements)

Koşullu ifadeler, farklı koşullara göre farklı eylemler gerçekleştirmek için kullanılır. Çoğu zaman kod yazarken, farklı koşullar için farklı eylemler gerçekleştirmek isteriz. if – koşul doğru ise kodları çalıştırır. if…else – bir koşul doğruysa kodu çalıştırır değilse diğer kodları çalıştırır. if…elseif…else – ikiden fazla koşul için farklı kodları çalıştırır switch – yürütülecek birçok kod bloğundan birini…

Read More