Yazar - UĞUR

PHP

PHP Döngüler (Loops)

Döngüler kısaca anlatmak gerekirse bir kod bloğunu belirli bir sayıda çalıştırmaya...

PHP

PHP Diziler (Arrays)

Array tek bir değişkende birden çok değer depolamaya yarar.//Örnek bir dizi. $cars =...