PHP

PHP Döngüler (Loops)

Yazar - UĞUR

Döngüler kısaca anlatmak gerekirse bir kod bloğunu belirli bir sayıda çalıştırmaya yarar.

for Döngüsü

for loop, komut dosyasının kaç kez çalıştırılacağını önceden bildiğimiz durumlarda kullanırız.

for (başlangıç değeri; koşul; sayaç artışı) {
  çalıştırılacak kodlar;
}

Aşağıdaki örnek sayıları 0’dan 10’a kadar ekrana yazdırır.

for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo "Numara : $x <br>";
} 

Alternatif Kullanım :

for ($x = 0; $x <= 10; $x++) :
  echo "Numara : $x <br>";
endfor;

foreach Döngüsü

Foreach döngüsü yalnızca dizilerde çalışır ve bir dizideki her anahtar / değer çifti boyunca döngü yapmak için kullanılır.

foreach ($array as $value) {
  çalıştırılacak kodlar;
}

Örnek kod dizinin elemanları ekrana basar.

$colors = array("lacivert", "yeşil", "mavi", "sarı"); 

foreach ($colors as $value) {
  echo "$value <br>";
}

Bir diğer örnek

$arr = array(
  "name" => "uğur",
  "surname" => "öksüz",
);

foreach ($arr as $key => $value) {
  echo $key . ": " . $value . "<br>";
}

Alternatif kullanım :

foreach ($arr as $key => $value) :
  echo $key . ": " . $value . "<br>";
endforeach;

while Döngüsü

While döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece kod bloğunu çalıştırır.

while (koşul true ise) {
  kod çalıştırılır;
}

// Alternatif syntax.

while(Koşul):
  çalışacak kodlar;
endwhile;
$x = 1;

while($x <= 5) {
  echo "Sayı : $x <br>";
  $x++;
} 
//Alternatif Kullanım
while($x <= 5) :
  echo "Sayı : $x <br>";
  $x++;
endwhile;

do…while Döngüsü

Döngüye girmeden önce koşula bakmaksızın kod bir defa çalışır sonrasında şarta göre süreç ilerler.

$x = 1; 

do {
  echo "Sayı : $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);

//Aşağıdaki örnekte şart sağlanmadığı halde kod bir defa çalışacaktır.
$x = 6;

do {
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.