PHP Döngüler (Loops)

Döngüler kısaca anlatmak gerekirse bir kod bloğunu belirli bir sayıda çalıştırmaya yarar.

for Döngüsü

for loop, komut dosyasının kaç kez çalıştırılacağını önceden bildiğimiz durumlarda kullanırız.

for (başlangıç değeri; koşul; sayaç artışı) {
  çalıştırılacak kodlar;
}

Aşağıdaki örnek sayıları 0’dan 10’a kadar ekrana yazdırır.

for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo "Numara : $x <br>";
} 

Alternatif Kullanım :

for ($x = 0; $x <= 10; $x++) :
  echo "Numara : $x <br>";
endfor;

foreach Döngüsü

Foreach döngüsü yalnızca dizilerde çalışır ve bir dizideki her anahtar / değer çifti boyunca döngü yapmak için kullanılır.

foreach ($array as $value) {
  çalıştırılacak kodlar;
}

Örnek kod dizinin elemanları ekrana basar.

$colors = array("lacivert", "yeşil", "mavi", "sarı"); 

foreach ($colors as $value) {
  echo "$value <br>";
}

Bir diğer örnek

$arr = array(
  "name" => "uğur",
  "surname" => "öksüz",
);

foreach ($arr as $key => $value) {
  echo $key . ": " . $value . "<br>";
}

Alternatif kullanım :

foreach ($arr as $key => $value) :
  echo $key . ": " . $value . "<br>";
endforeach;

while Döngüsü

While döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece kod bloğunu çalıştırır.

while (koşul true ise) {
  kod çalıştırılır;
}

// Alternatif syntax.

while(Koşul):
  çalışacak kodlar;
endwhile;
$x = 1;

while($x <= 5) {
  echo "Sayı : $x <br>";
  $x++;
} 
//Alternatif Kullanım
while($x <= 5) :
  echo "Sayı : $x <br>";
  $x++;
endwhile;

do…while Döngüsü

Döngüye girmeden önce koşula bakmaksızın kod bir defa çalışır sonrasında şarta göre süreç ilerler.

$x = 1; 

do {
  echo "Sayı : $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);

//Aşağıdaki örnekte şart sağlanmadığı halde kod bir defa çalışacaktır.
$x = 6;

do {
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);

Leave a Comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.