PHP Bilinmesi Gereken Fonksiyonlar

print_r() — Bir değişkenin okunabilecek gösterimini ekrana basar

var_dump() — Bir değişkenle ilgili bilgiyi dökümler.Bu fonksiyon bir değişkenin türü ve değeri dahil değişkenle ilgili bilgileri gösterir(print_r ile farkı budur).

var_export(); — Bir değişkenin çözümlenebilir string gösterimini döndürür veya çıktılar. var_export() işlevi belirtilen değişken hakkında yapı bilgisi döndürür. Dönen gösterimin geçerli bir PHP kodu olması dışında var_dump() işlevine benzer.

$arr = [1,2,3,4,5,6, ["a" => "ad", "b" => "soyad"]];

print_r($arr);

var_dump($arr);

var_export($arr);

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.