Category Archives: Android

Andorid Intent

İntetleri android ile uygulama yazarken ikinci bir ekranı açmak istediğimizde yada ekranlar arasında veri gönderirken kullanırız. Uygulamamızda ikinci bir ekranı bir buton yardımı ile açabilmek için; public void ikinciEkran(View view){ Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), Main2Activity.class); startActivity(intent); } kodda gördüğümüz gibi bir metot içerisinde intet tanımladık ve bu intentin hangi Activty ile işlem yapacağını belirttik….

Read More

Android Veri Kaydetme

Bu yazıda anlatacağım teknik küçük verileri kaydetmek için kullanılan bir tekniktir. Bir kaç adet datayı saklamak için geçerli bir yöntem. Basit olmasına karşın bir çok uygulamada işinize yarayacak bir teknik. Basitçe anlatmak gerekirse bir program yaptık ve kullanıcını bazı arayüz tercihi vs. gibi kayıtları bir yerde tutmamız gerekiyorsa o zaman bu tekniği kullanabiliriz. SharedPreferences tekniği…

Read More

Android – Java Erişebilirlik Seviyeleri

Javada değişkenleri, metotları yada sınıfları tanımlarken en başta yazdığımız public, prtected, private gibi anahtarlar ile bunlara erişimi belirleriz. Programın başka bir yerinden, bir metot, bir sınıf içerisinden bu değerlere erişimi bu terimler ile kısıtlarız. public protected private friendly (Erişim belirleyici kullanmadan yaptığımız tanımlamalar.) Java’nın sitesinde yayınlanan aşağıdaki tablo gayet güzel açıklamış. Modifier Class Package Subclass…

Read More

Android – Java Sınıflar (Class)

Java ile nesne yönelimli programlama yaparken sınıf(class) yapısını kullanırız. Java ile program yazarken sık sık değişkenler kullanmak zorunda olduğumuzu biliyorsunuz. Fakat büyüyen projelerde bu durum çok karmaşık bir hal alır ve içinden çıkılması imkansızlaşır. Bu aşamada sınıf yapıları ile projemizi şekillendiririz. Bir nesneyi düşündüğümüzde örneğin konu ile de alakalı olarak telefonu ele alalım. Bir telefonun…

Read More

Android – Java Metotlar (Methods)

Metot yapısı nesne yönelimli programlama (OOP) destekleyen birçok yazılım dilinde geçerli bir yöntemdir. Yazılımda birçok kodun bir araya getirilerek oluşturulan fonksiyonlar metot yapısını ortaya çıkarır. Metot yapısı bir kere oluşturulduktan istenilen yerlerde birçok kez kullanılabilir. Metot oluşturmanın kalıbı; public static void metotAdi(parametreler) { //Yapılacak işlemler… } Daha iyi anlamak için örnek üzerinden ilerlemek daha doğru…

Read More

Android – Java While Döngüsü

While döngüsü neredeyse tüm yazılım dillerinde kullanılan bir döngü çeşididir. While döngüsünün kullanımı aşağıdaki gibidir. int j = 0; while (j<10){ System.out.println(j*10); j++; } Burada “j” değişkeni tanımlayıp değerini sıfır atadık. Sonra while döngüsünde j değerini 10 ile çarparak ekrana yazdırdık ve her adımda “j” değerini 1 arttırdık. Parantez içerisinde belirttiğimiz j<10 tanımıyla j nin…

Read More

Android – Java For Döngüsü

Programlama döngüler bir işi birden fazla defa yaptıracak ise kullanacağımız yapılardır. For döngüsünü programlarımızda çok sık kullanmak durumunda kalırız, önemli yapılardan bir tanesidir. Döngüler genelde diziler (Arrays) ile çok elverişli kullanılırlar. Aşağıda for döngüsünün kullanım örneğine bakalım. For döngüsü kullanım kalıbı; //For döngüsü int dizi[] = {10,12,16,18,53}; for (int i = 0; i< dizi.length; i++){…

Read More

Android – Java Switch

Switch yapısı ile yapacaklarımızı if elseif yapısı ile de yapabiliriz. Fakat bazı durumlarda bu yapıyı kullanmak isteyebiliriz. Dil tasarımcıları bizler için böyle bir yöntem de hazırlamışlar. Bu yöntemde örnekleyecek olursak kullanıcıdan aldığımız bir değere göre bir sonuç üretmek isteyebiliriz. Mesela gelen değer 1 ise bunu 2 ise bunu veya hiçbiri değilse bu işi yap şeklinde…

Read More

Android – Java Eğer (if-else)

Eğer “if” yapısı kodlamada kullanılan en temel yapılardan biridir. Programlarımızda sürekli kullanacağımız bu kodu inceleyelim. if ile bir durumu sınar ve bu durum doğru is bir işi yaptırır değilse yapmayız. int x = 5; int y = 6; if (x==y) { System.out.println(“x ve y eşittir”); } Bir diğer kullanım ise if else kullanımı. Kontrol ettiğimiz…

Read More

Android – JAVA Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri program yazarken sıklıkla kullanılır. Tüm programla dillerinde ihtiyaç duyduğumuz bu operatörler ile belirli değişkenler yada veriler arasında, eşit olup olmadığı vs gibi durumlarda sınama yaparız. Sık kullanılan karşılaştırma operatörleri aşağıdaki gibidir. KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRÜ İŞLEVİ < den daha küçük > den daha büyük <= küçük ya da eşit >= büyük ya da eşit == (Art…

Read More