Android – JAVA Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri program yazarken sıklıkla kullanılır. Tüm programla dillerinde ihtiyaç duyduğumuz bu operatörler ile belirli değişkenler yada veriler arasında, eşit olup olmadığı vs gibi durumlarda sınama yaparız.

Sık kullanılan karşılaştırma operatörleri aşağıdaki gibidir.

KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRÜİŞLEVİ
<den daha küçük
>den daha büyük
<=küçük ya da eşit
>=büyük ya da eşit
== (Art arda iki == sembolü)-e eşit
!=eşit değil

Bu operatörleri koşul belirtirken sıklıkla kullanırız. Kullanımı ile ilgili örnekleri diğer JAVA konularında bulabilirsiniz.

AND – OR Operatörleri

Bu operatörlerde sıklıkla kullanılan operatörlerdendir. Birden fazla durumu sınamak için diğer operatörler ile birlikte kullanılır.

Logical OperatörAçıklama/Örnek Kullanım
 && (AND)tüm koşullar true ise true, değilse false
 || (OR)tek bir koşul true ise true, değilse false

++ ve – – Operatörleri

Bu operatörlerde çok sık kullanılır. ++ değişkeni integer tipindeki bir değişkenin değerini 1 arttırır, — ise 1 azaltır.

int x = 5;

x++
//x in yeni değeri 6 oldu

x--
//x in değeri 1 azalarak tekrar 5 oldu

Genel bir tablo

Operatör KategorisiOperatörler
Primaryx.y f(x) a[x] x++ x–
Unary+ – ! ~ ++x –x (T)x
Çarpimsal(Multiplicative)* / %
Toplamsal (Additive)+ –
Kayma (Shift)<< >>
Iliskisel (Relational)< > <= >=
Esitlik (Equality)== !=
Mantiksal VE (Logical AND)&
Mantiksal XOR (Logical XOR)^
Mantiksal VEYA (Logical OR)|
Kosullu VE (Conditional AND)&&
Kosullu VEYA (Conditional OR)||
Kosullu (Conditional, ternary)?:
Atama (Assignment)= *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=

 

Leave a Comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.