PHP string fonksiyonları

strlen() — strig ifadenin uzunluğunu döndürür

$a = "buraya bir şeyler yazalım";
echo strlen($a); // 27

strstr() — İlk alt stringi bulur

$email = 'name@example.com';
$domain = strstr($email, '@');
echo $domain; // @example.com basar

$user = strstr($email, '@', true); // PHP 5.3.0 ve sonrası
echo $user; // name basar

strpos() — Bir alt stringin ilkinin konumunu bulur

$samanlık = 'abc';
$iğne  = 'a';
$konum = strpos($samanlık, $iğne);

// 'a' 0. karakter olduğundan == işleci beklendiği gibi
// çalışmayacaktır. Bu yüzden === kullanmaya çalışın.
if ($konum === false) {
  echo "'$samanlık' dizgesi içinde '$iğne' dizgesi yok";
} else {
  echo "'$samanlık' dizgesi içinde '$iğne' dizgesi var";
  echo " ve $konum. karakterden başlıyor";
}

ucwords() — String ifadede ki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar

$a= 'merhaba dünya';
$a= ucwords($a); // Merhaba Dünya

ucfirst() — String ifadenin ilk karakterini büyük harfe çevirir

$a= 'merhaba!';
$a= ucfirst($a); // Merhaba!

strtolower() — String ifadenin harflerini küçük harfe çevirir


$a= 'MerHaBa!';
$a= strtolower($a); // merhaba!

strtoupper() – String ifadenin harflerini büyük harfe çevirir

$a= 'merhaba!';
$a= strtoupper($a); // MERHABA!

trim() – Dizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
ltrim() – String ifadenin başındaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
rtrim() – String ifadenin sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar

substr() – String ifadenin bir kısmını döndürür

$rest = substr("abcdef", -1);  // "f" döndürür
$rest = substr("abcdef", -2);  // "ef" döndürür
$rest = substr("abcdef", -3, 1); // "d" döndürür

$rest = substr("abcdef", 0, -1); // "abcde" döndürür
$rest = substr("abcdef", 2, -1); // "cde" döndürür
$rest = substr("abcdef", 4, -4); // "" döndürür
$rest = substr("abcdef", -3, -1); // "de" döndürür

echo substr('abcdef', 1);   // bcdef
echo substr('abcdef', 1, 3); // bcd
echo substr('abcdef', 0, 4); // abcd
echo substr('abcdef', 0, 8); // abcdef
echo substr('abcdef', -1, 1); // f

// Dizge içerisindeki tek bir karaktere ulaşmak için
// "köşeli ayraçlar" da kullanılabilir.
$dizge = 'abcdef';
echo $dizge[0];         // a
echo $dizge[3];         // d
echo $dizge[strlen($dizge)-1]; // f

str_replace() – String içerisinde belirli bir harf hada ifadeyi değiştirebiliriz.

// Sonuç: <body text='black'>
$bodytag = str_replace("%body%", "black", "<body text='%body%'>");

// Sonuç: Hll Wrld f PHP
$vowels = array("a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O", "U");
$onlyconsonants = str_replace($vowels, "", "Hello World of PHP");

// Sonuç: You should eat pizza, beer, and ice cream every day
$phrase = "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day.";
$healthy = array("fruits", "vegetables", "fiber");
$yummy  = array("pizza", "beer", "ice cream");

$newphrase = str_replace($healthy, $yummy, $phrase);

// sağlanan: 2
$str = str_replace("ll", "", "good golly miss molly!", $count);
echo $count;

str_repeat() – Bir string ifadeyi yineler

echo str_repeat("*", 5); // *****


Leave a Comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.