Ajax Nedir?

AJAX

Ajax bir programlama dili değildir.
Ajax hızlı ve dinamik web sayfaları oluşturmak için bir tekniktir.
Ajax bir web sayfasının tamamının yenilenmeden belli bir bölümünün yenilenmesini sağlar.

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML.
Asynchronous türkçe karşılığı Zaman uyumsuz – Asenkron anlamına gelir.

Ajax tekniğini kullanabilmek için HTML ve JavaScript bilginizin olması gerekir.

Örneğin bir butona tıkladığımızda butonun belli bir alandaki yazıyı server üzerindeki bir dosyadan okuyarak belirttiğimiz alana yazmasını istiyoruz. Bu senaryo ile ilgili örnek aşağıdaki gibi gerçekleşir.

<!DOCTYPE html>
<html>  
<body>
<div id="demo"><h2>Let AJAX change this text</h2></div>
<button type="button" onclick="loadDoc()">Change Content</button>
</body> </html>

 

 

<div id=”demo”><h2>Let AJAX change this text</h2></div>
satırındaki yazıyı değiştirmek istiyoruz. Buraya gelecek yazıyı da server üzerinden çekmemiz gerekiyor.

onclick=”loadDoc()” kodu ile, butona tıklandığında loadDoc() fonksiyonunun çalışmasını belirtiyoruz.

Butona tıklandığında gerçekleşecek senaryoyu belirten fonksiyon aşağıdaki gibidir.

function loadDoc() {
var xhttp = new XMLHttpRequest();  
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) {
document.getElementById("demo").innerHTML = xhttp.responseText;  }  };
xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", true);  xhttp.send();  }

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.