Android – Java / Değişkenler (Variables) ve Veri Tipleri

Merhaba, Android uygulamalar yazarken bilmemiz gerek konuların başında gelen JAVA programla dili ile ilgili değişkenler konusunu not alacağım.

Değişkenler program yazarken çok sık kullandığımız veri taşıyıcılardır.  Değişkenlere değer atar ve bunları program yazarken istediğimiz yerlerde çağırarak kullanırız. Değişken denmesinin sebebi program içerisinde atanan değerin istenilen yerlerde değiştirilebilmesi.

Örnek değişken tanımlaması;
 DegiskenTipi degiskenAdi = atanacakDeğer;

Burada bazı uyulması gereken kurallar vardır;
Değişkenleri yazarken ilk önce örnekteki gibi değişkenin tipi belirtilir,
Bir boşlu bıraktıktan sonra değişkene istediğimiz bir isim veririz (daha sonra kullanmak istediğimiz yerde bu isim ile değişkeni çağıracağız.)
Değişkenlere isim verirken türkçe karakter kullanamayız. Ve değişken adı verirken bazı yazlım kültürüne bağlı tanımla kuralları vardır bunları bu yazıdan inceleyebilirsiniz.
Android programlama için camelCase yazım biçimi kullanılır.
Değişken adını verdikten sonra = (eşittir) koyup atanacak değeri veririz.

Değişkenlere Sayısal değer, Karakter değerleri ve mantıksal değerler atana bilir.

Sayısal Veri Tipleri

BYTE : En küçük tam sayı tipidir. Büyüklüğü 8 bit tir ve -128 ile +127 arası değer alır. Örneği aşağıdaki gibidir.

byte degiskenAdi = 54;

SHORT : 16 bit büyüklüğünde ve  -32768 ile +32767 arasında değer alabilir.

short degiskenAdi = 56;

INTEGER : 32 bitlik büyüklüğündedir ve  -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında bir değer alabilir. Uygulama geliştirirken çok sık kullanılır.

int degiskenAdi = 53;

LONG : 64 bitlik büyüklüğe sahiptir ve en büyük tam sayı değerlerini tutabilen değişkendir,  -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807  arasında bir değer alabilir.

long degiskenAdi = 153;

FLOAT : 32 bitlik büyüklüğe sahiptir ve 1.4×10^-45 ile 3.4×10^38 aralığında bir değer tanımlanabilir.

// Float tanımlarken atanan değerin sonunda "f" olduğuna dikkat edin.
float degiskenAdi = 15.3f; // sonunda f var doğru tanımlama
float degiskenAdi = 3.5F; // büyük F ile de tanımlanabilir doğru tanımlama şekli 
float degiskenAdi = 53; // sonunda f yok fakat ondalıklı değer atanmadığı için doğru tanım;
float degiskenAdi = 53.1; // "f" eklenmediği için 
float degiskenAdi = 53.34; // yine "f" yok hatalı tanımlama

DOUBLE : 64 bitlik büyüklüğe sahiptir ve 4.9×10^-324 ile 1.8×10^308 arasında bir değer atanabilir.

double degiskenAdi = 53.34;

Mantıksal Veri Tipi

BOOLEAN : mantıksal veri tipidir doğru ve yanlış  (True – False) olmak üzere iki farklı değer alabilir. Koşul belirtirken veya döngülerde kullanılır.

boolean degiskenAdi = true;
booelan degiskenAdi = false;

Karakter Veri Tipi

CHAR :  Java da karakterler char veri tipi içinde saklanır. C/C++ gibi yazılım dillerinde char veri tipi 8 bitlik büyüklüğe sahipken, Java’da 16 bitlik büyüklüğe sahiptir.

char degiskenAdi = 65; char degiskenAdi = ‘A’; // Tanımlanan değişkenlerin her ikisi de A karakterini ifade etmektedir.

STRING VERİ TİPİ
En kısa tanımla bu veri tipine uzun uzun yazıları atayabiliriz. Bu veri tipi integer ile birlikte en çok kullanılan veri tiplerindendir. Bu veri tipine ait birçok metod bulunmaktadır. Bu metodların ayrı bir yazıda incelenmesi daha doğru olacaktır.

String degiskenAdi = "Merhaba JAVA"; 

 

Değişken tipleri tablosu;

İlkel Veri TipiUzunlukMinimum DeğeriMaximum DeğeriGömüldüğü Sınıf
char  16-bit  Unicode 0  Unicode 216-1  Character
byte  8-bit  -128  +127  Byte
short  16-bit  -215  +215-1  Short
(-32,768)-32,767
int  32-bit  -231  +231-1  Integer
(-2,147,483,648)(2,147,483,647)
long  64-bit  -263  +263-1  Long
(-9,223,372,036,854,775,808)(9,223,372,036,854,775,807)
float  32-bit  32-bit IEEE 754 floating-point numbers (kesirli sayı)  Float
double  64-bit  64-bit IEEE 754 floating-point numbers (kesirli sayı)  Double
boolean  1-bit  true  ya da  false  Boolean
void  Void

Son olarak aklınızda bulunsun programlamada kodlar yazarken karşınıza çıkabilir diye. Değişken tanımlarken değişken tipini belirttikten sonra aynı tipteki değişkenleri aralarına virgül koyarak tanımlayabiliriz.

int x =5 , y = 6;

/*diğer bir bilgi !
değişken tanımlanır değeri sonra atanabilir.
sayfada kullanmadık son örnek olarak bunu da görelim.*/
 
String isim;
isim = "Uğur";

 

Leave a Comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.