PHP Sabit Değişkenler

Sabit değişkenler değişkenlerle aynı kurallara sahiptir. Sadece Object türünde veri taşıyamazlar. Sabit değişken sayfada bir defa oluşturulur ve sonrasında atanan değer değiştirilemez.

  • define() fonksiyonu ile tanımlanırlar.
  • Sayı ile başlayamaz
  • Harf ya da _ işareti ile başlar.
  • Büyük-küçük harfe duyarlıdır.
  • Object veri türü taşıyamazlar.

Örnek;

define("name","Uğur Öksüz");
echo name; //Gördüğünüz gibi kullanılırken $ işareti ile başlamazlar.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.