PHP

PHP Veri Türleri (Data Types)

Yazar - UĞUR

Değişkenlere atadığımız değerlerin veri türlerini ele alıyoruz. Bu sayede bu veri türleri ile ne gibi işlemleri yapabileceğimiz bileceğiz.

Php’ de veri türleri aşağıdaki gibidir.

  • String = “Uğur”, ‘Uğur’ Çift tırnak ya da tek tırnak ile değer ataması yapılabilir.
  • Integer = 500, 53, 34
  • Float (Double) = 5.3, 3.14
  • Boolean = true, false
  • Array (dizi)
  • Object (Nesne)
  • NULL
/* String veri tanımlaması: Bir değişkene çift tırnak yada tek tırnak içerisinde değer ataması yaparsak yürü string olur */
$string = "Uğur Öksüz";

/* Değişkene bir tam sayı ataması yaparsak türü integer olur.*/
$int = 53;

/* Değişkene ondalıklı sayı ataması yaparsak türü float (double) olur*/
$float = 5.3;

/*Değişkene true yada false değerlerini atarsak türü boolean olur*/
$bool= true;

/*Değişkene bir dizi ataması yaparsak türü dizi değişkeni olur. Bu konu ayrı bir yazıda açıklanacak*/
$array = array();

/*Object(nesne) türündeki değişkenlerde ayrı bir yazıda ele alınacak */
$object = new stdClass;

/*tanımlama yapılmamış ya da NULL değeri atanmış değişken türüdür.*/
$null = NULL;

Bu yazıda sadece değişken türlerini tanımış olduk. Nerelerde kullanılacakları yeri geldiğinde daha iyi anlaşılacaktır. Şu anda sadece bilgi edinilmiş olması yeterlidir.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.